Orrenesstemne 2014Søndag 10. august arrangerer vi sommarstemne på Orreneset Misjonssenter, vi har to samlingar kl. 12.00 og kl. 15.00. Generalsekretær Erik Furnes bli med som talar på begge samlingane. Gry Sæter og UngMisjon har opplegg for borna, Ingrid Kvam Steinshamn deltek med song. Det blir anledning til å kjøpe middag og kaffi. Vel møtt til fine samlingar i fjellheimen!