Trekkjer seg som rektor

PRESSEMELDING:

REKTOR VED MØRE UNGDOMSSKULE
Kjell Eivind Holmen har sagt frå seg stillinga som rektor ved Møre ungdomsskule
i Ålesund. Han skulle etter planen ta over stillinga i august 2014. Kjell
Eivind Holmen opplyser at det er av omsyn til familien han no trekker seg.

Styret for Møre ungdomsskule uttaler at dei har respekt for avgjerda og vil
starte arbeidet med å finne ny rektor straks.