Søndag 23. august kl. 1Bilde av Johan Halsne2.00 blir det arrangert møte på Møre barne- og ungdomsskule. Tale v/Johan Halsne. Song av Aud og Johan Halsne. Søndagsskule for borna. Nattverd. Kollekt til Sunnmøre Indremisjon. Kafè og salg av mat etter samlinga.

Velkommen!