Sommertreffet er avlyst

Slik var det i fjor når vi kunne samles til Sommertreff i ImF Sunnmøre

Sommertreffet / årsmøtet til ImF Sunnmøre er avlyst på grunn av situasjonen rundt Korona-epedemien.

Krinsstyret har vedteke å avlyse årets sommertreff/årsmøte som skulle være på Ålesund Folkehøgskole i juni. Det vil bli avholdt et forhandlingsmøte en lørdag til høsten.

Alle leirene til ImF Ung Sunnmøre frem til sommeren er også avlyst, men det vurderes om man kan gjennomføre gutteleir og jenteleir før skolestart i august.

Det same gjeldt 60 års jubileet for Brusdalsheimen som truleg vert flytta eit år til våren 2021.