Krinsleiar Johan Halsne har fokus på stafettveksling.

Det er ofte like utfordrende å få til gode stafettvelslinger, om det gjelder en idrettsgren, næringsliv, politikk eller kristent arbeid.  Det er en øvelse der en ofte kjenner på at både resultat og prosess kunne vært så mye bedre.

I denne leder ønsker jeg å ha fokus på å få til en best mulig veksling i vårt kristne arbeid. Det være seg lederskap på bedehus, i forsamlingen og i våre kristne organisasjoner.
Det er dessverre ikke sjelden at vi leser om lederkrise knyttet til kristent arbeid.

De fleste bedehus, foreninger og organisasjoner har vedtatte lover som regulere hvor mange,  og hvor lenge personer kan sitte i styret, ha posisjoner.
Dette for å kunne gjøre sunne og gode skifter etter et visst antall år.
Det er nok og et sunnhetstegn at ikke noen må oppleve å bil “syvende far i huset”, i mangel av at noen kunne og ville ta stafettpinnen den neste etappen.

Det relevante spørsmål, som bør ha fokus i vårt arbeid er:
“Hvordan kan vi utruste og fremelske nye ledere på alle nivå knytta til vårt arbeid?”
De siste dagene har jeg hatt gleden av å reise i Jordan og Israel med en flott gruppe nordmenn knytta til Plussreiser.
Da vandret vi i Josva sine fotspor på deler av turen. For meg ble det både en lærdom og en inspirasjon å se den stafettveksling som skjedde mellom Moses og Josva
Og jeg våger å oppfordre oss alle til å ta lærdom av “Moses modellen”

En av de mest markante lederne vi kjenner fra vår bibel var Moses. I førti år ledet han et hardnakket og vanskelig folk ut fra slaveri, gjennom Rødehavet og på reisen og oppholdet i ørken. Når de endelig skulle krysse elven Jordan, fra ørkenliv og inn i løftes landet, skulle ikke Moses være med. Det med førte ingen lederkrise eller kluss i vekslingen. Der var en som var utrustet til å ta over!

Alt fra ungdommen hadde Moses valgt Josva som sin tjener og medhjelper. Han fikk gå skritt med Moses både i krig og inn i Guds nærhet. Han fikk oppgaver som rustet han for det og en dag bli ny leder.

Han gikk skritt sammen med, for i neste omgang kunne ta skritt videre alene.
Og sist men ikke minst, 5 Mosebok 3,28 “ Og gi Josva befaling og gjør han frimodig og sterk
Vi trenger øyne som ser en Josva i våre forsamlinger, som investerer av vår tid , gir de kunnskap ,posisjon og erfaring, slik at de er utrustet og klar til å ta over ved neste veksling.