Si-Reiser kjøper Sabra Fokusreiser

Bilde Si-Reiser 1

Fra venstre Trond Olav Paulsrud (adm.dir.Escape Travel AS), Jon Espeland (avdl.leder Sabra Fokusreiser), Aud Kindervåg Halsne (daglig leder Si-Reiser) og Ole Fritjof Godtfreden (styreleder Si-Reiser)

Større og mer fokusert satsing på reiser i kristen regi.

Si-REISER og Sabra Fokusreiser har funnet tonen, og fra 1.juli 2016 forener de to største arrangørene av kristne feriereiser krefter. Sammenslåingen skjer etter initiativ fra Sabra Fokusreiser. Sistnevnte er i dag en avdeling i Escape Travel AS.

Si-REISER og Sabra Fokusreiser har de siste årene samarbeidet om chateroperasjoner til Israel og har i den forbinelse lært hverandre å kjenne.

– Det har utviklet seg et godt samarbeid mellom våre selskaper, og dette har gitt grunnlag for å slå sammen Si-REISER og Sabra Fokusreiser. Det er viktig for oss å ta vare på og videreutvikle tilbudet av reiser i kristen regi generelt, og til Israel spesielt, sier styreleder i Si-REISER AS, Ole Fritjof Gotfredsen, og Trond Olav Paulsrud, administrerende direktør i Escape Travel AS.

– Si-REISERs eiere mener oppkjøpet av Sabra Fokusreiser er viktig for å styrke selskapets evne til å møte de reisendes ønsker og behov i tiden som kommer, sier Godtfredsen.

Aud Kidervåg Halsne vil lede det sammenslåtte selskapet. – Alle våre gjester skal føle seg trygge på at de blir godt ivaretatt i tiden som kommer. Vi gleder oss til å videreutvikle spekteret av trygge, gode og innholdsrike reiser sammen med ansatte og reiseledere fra begge miljøer, sier Halsne.

De to selskapene har historisk hatt noe ulikt nedslagsfelt, både geografisk og i det kristne landskapet.

– Når vi nå samler krefter og kompentanse, er vi rustet for å tilby kvalitetsturer til hele bredden av kristen-Norge, og det gleder vi oss virkelig til, avslutter Halsne.

Si-REISER overtar fire ansatte i Sabra Fokusreiser og finansierer overtakelsen gjennom egen virksomhet.

For mer informasjon, kontakt:
Aud Kindrevåg Halsne
Daglig leder Si-Reiser
Telefon 400 44 780

Ole Fritjof Godtfredesen
Styreleder Si-Reiser
Telefon: 909 28 911

Tron Olav Paulsrud
Adm. dir. Escape Travel ASTelefon: 400 38 399