Her finner du råd og veiledning fra Indremisjonsforbundet og Norges Kristne Råd med tanke på at arbeidet på ditt bedehus snart skal starte opp igjen. Du finner også litt informasjon fra ImF Sunnmøre.

Hei her kjem litt info frå oss!

Sender vedlagt ImFs råd om smittevern vedrørende korona. Oppfordrer alle bedehus til å opptre ansvarleg opp i mot dei råd som no er gitt.

Reiseruta: Frå neste veke (tirsdag) startar vi planlegging av reiseruta for hausten, så fint om du kan sende inn talarønske. Søndag 6.september planlegg vi ein «kick-off» start og håpe flest mulig bedehus kan ha møte denne dagen!

 Som følge av at vi denne våren er forhindra frå å ha møte og heller ikkje får gjennomføre vårt planlagde årsmøte vil dette medføre inntektstap som pr. dato er ukjent.
For å bøte litt på dette og i same stund skape eit arrangement som kan gi oppleving av ein ny måte å gjennomføre basar på, arrangere vi Drive-in-basar 6.juni. Meir info kjem seinare.

Då det ikkje blir vanleg årsmøtehelg i år oppmodar vi dei foreiningane som kan, å gi ei foreiningsgåve eller årsmøtegåve til ImF Sunnmøre.

Ny dato for årsmøte: tirsdag (kveld) 22.09 på Brusdalsheimen.

Ta gjerne kontakt med krinskontoret om det skulle vere noko!

ImFs råd om smittevern vedrørende korona

Smittevernveileder-NKR-Barn-og-Unge

Smittevernveileder-NKR-Gudstjenester-og-kirkelige-handlinger