Påskemøter Remøy bedehus 24.-27.mars

Påskemøter Remøy bedehusFrå skjærtorsdag til og med 1.påskedag blir det arrangert påskemøter på Remøy bedehus.   Irene Krokeide Alnes og Johan Halsne blir med som talarar.  Sveinung Kristiansen deltek kvar kveld med song, og koret God Bodskap blir med.

Skjærtorsdag: Møte kl. 19.30
Langfredag: Møte kl. 18.00 og 19.30
Påskeafta: Nattverdmøte kl. 18.00 møte kl. 19.30
1.påskedag: Møte kl. 11.00

Vel møtt til samlingar om Guds Ord!