Hilde Vartdal Clausen er ny medarbeidar i Begravelsesbyrået Sunnmøre

Her får du ei lita oppdatering på personar som har slutta og begynt i ulike stillingar denne hausten.

I Radio Sunnmøre er Ragnhild Kristine Vartdal Espelund tilbake som dagleg leiar etter fødselspermisjon. Victor Haram har denne høsten gått ned i 20 % stilling i radioen.

I Begravelsesbyrået Sunnmøre har Ingvild Flesjå Grønfur gått ut i ½ års permisjon. Hilde Vartdal Clausen er ansatt som vikar for Ingvild denne perioden. Hilde er frå Ørsta og er nå bosatt i Ålesund.

Rektor Arve Fiskarstrand ved Møre Barne- og ungdomsskole i Herøy har sluttet i stillingen. Knut Einar Tokheim er konstituert som rektor for ett år.

I Emblem Bedehusforsamling har Nikolai Sundklakk startet som ungdomspastori 50 % stilling frå og med august.

I ImF-Sunnmøre har Arild Ove Halås begynt i 80 % stilling frå 15. august. 40 % av tiden er han utleid til Nordmøre og Romsdal Indremisjon. Halås skal reise en del som forkynner og jobbe med en del administrative oppgaver på krinskontoret.