Nytt om navn i ImF Sunnmøre

Bestyrerparet på Brusdalsheimen Hilde og Arvid Lukkedal gir seg etter 20 år i oppgavene på leirstaden vår.

Det blir tildels store utskiftinger i personer i ulike stillinger i kretsen og enkelte av avdelingene til ImF Sunnmøre fra høsten av.

Det blir til dels store endringar i bemanninga rundt omkring i dei ulike avdelingane som utgjer ImF Sunnmøre. Nokre går ut av teneste, og nye kjem inn. Det gjev grunn til takksemd for lang og trufast teneste, og dei som sluttar vil verte takka for sin innsats i dei rette fora. Samstundes så er det alltid både krevjande og spennande å finne nye medarbeidarar. Vi er svært glade for at mange har sagt seg villig å gå inn i ulike oppgåver. Så er det nokre stillingar som i skrivande stund står ubesett, og det er ei stor bøneoppgåve for oss alle. Både krinsstyret og dei ulike avdelings-styra arbeider med vidare rekruttering. Her kjem ei oversikt over dei endringane som vil skje dei næraste vekene/månadene.

Begravelsesbyrået Sunnmøre:

Som omtalt i dette nummer av Heimemisjonen slutta dagleg leiar i byrået Marit Vingen 1. april. Kjell Runar Stige gjekk samtidig over til stillinga som dagleg leiar. I tillegg er Linn Therese Kalvø tilsett i 80 % stilling med hovedfokus på økonomi- og adminstrasjon. Oddrun Malum Bjørdal har tidlegare vore tilsett i 60 % men gjekk opp til 80 % frå 1. april og opp til 100 % frå 1. juli. I tillegg er Hilde Clausen Vartdal tilsett i 40 % stilling i byrået.

ImF Ung Sunnmøre:

Randi Fagerhol Lauvås sluttar som dagleg leiar i ungdomsavdelinga frå sommaren. Her er det førebels ikkje tilsett nokon ny, men administrasjonen arbeider med saka. Barnekonsulent Hilde Sofie Blindheim Østrem er for tida i permisjon frå stillinga si i barnearbeidet. Det vert lyst ut ei midlertidig stilling for ung-avdelinga.

Brusdalsheimen:

Hilde og Arvid Lukkedal har vore tilsett som styrarpar på Brusdalsheimen i 20 år. Frå sommaren av går Arvid over i anne arbeid som bussjåfør og sluttar på Brusdalsheimen. Hilde vil framleis ha ei stilling utover hausten for å ta unna ulike arrangement, men vil slutte på Brusdalsheimen i løpet av hausten. Hilde vil gå inn i ei deltidsstilling i barnearbeidet i krinsen får hausten.

Orreneset:

Sondre Bårnes har nokre år vore tilsett som kokk/dagleg leiar/vaktmeister på Orreneset. Sondre sluttar i denne stillinga til sommaren.

Møre Barne- og ungdomsskule Hatleholen/Ålesund:

Rektor Signe Reidun Urtegård sluttar ved skulen til sommaren og går over i arbeid i det offentlege. Øysten Engås er tilsett som ny rektor frå 1. august.

Møre barne- og ungdomsskule Skodje:

Håkon Hovda er tilsett som rektor i eit års vikariat ved skulen vår i Brusdalen. Han kjem frå rektorstillinga ved Vestborg vidaregåande skole.

Emblem bedehusforsamling:

I Emblem bedehusforsamling har pastor gjennom 11 år Kai Even Bjørdal slutta i si stilling. Barne- og familiepaster Oddrun Malum Bjørdal sluttar til sommaren og går over i full jobb i begravelsesbyrået. Ole Andreas Høyberg er tilsett i 80 % stilling som administrasjonsleiar/song- og musikkpastor saman med Nikolai Sundklakk som fortsetter i 60 % stilling som ungdomspastor.