I neste nummer av Heimemisjonen (som du her kan lese i PDF-fil) finn du mellom anna eit langt intervju med Marit Vingen som har slutta etter 44 år samanhengande tjeneste for indremisjonen på Sunnmøre.

Du finn også mykje informasjon om andre som sluttar eller startar i ulike stillingar i misjonen og nytt både frå Orreneset, Plussreiser og Sjøholt Folkehøgskule.

Heimemisjonen_mai2