«Ord rundt et bord» er temaet Johan Halsne setter fokus på denne gangen.

Ei helg i august 2018 hadde jeg gleden av å høre den svenske forfatteren og forkynneren Tomas Sjødin holde appell ved to anledninger. En mann som står ganske still og ikke roper ut sitt budskap, men som velger både fokus og ord som er til ettertanke og ofte og til å etterleve
Den ene dagen var fokus på det å dele felleskap rundt et bord, over et måltid.

Uten å gå nærmere inn på det som var hans fokus og budskap,  har jeg lyst i denne lederen å minne oss på viktigheten og mulighetene i bordfelleskap.

Når vi leser vår bibel vil vi finne mange sitasjoner der både budskap av stor betydning  og livsforvandlende handlinger ble utført.

Tenk bare på påskemåltidet på den øvre sal, der Jesus åt påskelammet , sammen med sine disipler.
Der , rundt bordet, ble både føtter vasket og  ord til trøst og livshelp formidlet.

Mange av oss sitter rundt et bord, har måltidsfelleskap med både familie, arbeidskollegaer og venner mange ganger gjennom en uke. I løpet av et år, og ikke minst i løpet av et liv, blir det mange timer, mange måltid og mange ord rundt et bord.
Noen ganger var ordene rundt et bord av et slikt innhold at det ble livsforvandlende. Det er ikke få som har blitt bedt ut på en flott middag, og nettopp over et godt måltid mat fått høre ordene: ”Jeg elsker deg, vil du gifte deg med meg?”
I vårt ønske om å nå nye med det beste budskap, “good news”, er det ofte en utfordring å finne den rette anledning, den rette setting.

Har du plass til noen flere rundt ditt bord?
Vil du ta utfordringen å lage et måltid mat, invitere en nabo, kollega, eller de nyinnflytta i nabolaget til ord rundt et bord?
Her ligger mulighet til å både skape relasjon, gi mennesker en tilhørighet og lære Jesus å kjenne.
Tenk gjerne og på de mange som hver dag sitter alene ved bordet. Mange av de kjenner på ensomhet og lengter etter et større felleskap. Se muligheten for å gi rom for at der kan bli , ord rundt et bord.