Fastgivar Jostein Kjell Standal vart den heldige vinnar av gåvekort frå Si-REISER AS til ein verdi av kr. 19 950,-

Katalog haust 2015Alle nye fastgjevarar til Sunnmøre Indremisjon og Radio Sunnmøre, og dei som har auka gåvebeløpet frå juni til 1.september, vart i dag med i ei trekning av eit gåvekort frå Si-REISER AS til ein verdi av kr. 19 950,- . Det har tilsaman kome inn ein lovnad om auka gåver på kr. 44700,- pr. år for Sunnmøre Indremisjon og kr. 36624,- pr. år for Radio Sunnmøre. Hjarteleg takk til alle som støttar arbeidet vårt!