Gunnar Ferstad ny rektor på Bildøy bibelskule

Gunnar FerstadI dag vart det offentleggjort at Gunnar Ferstad er tilsett som ny rektor frå 1. august 2014. Gunnar er frå Langevåg og har tidlegare vore både ungdomssekretær og forkynnar i Sunnmøre Indremisjon. I tillegg har han vore forsamlingsleiar i Langevåg Indremisjon. Vi gratulerer og ynskjer Guds rike signing i tenesta.

Du kan høyre Gunnar forkynne Guds ord på Sunnmøre neste veke. Sjekk vår møtekalender på nett for nærmare detaljar om møta.

Nedanfor finn du ein lenke til artikkel frå Sambåndet om tilsettinga.

http://sambåndet.no/2013/09/18/gunnar-ferstad-ansatt-som-rektor/