VIKTIG: Hvis du er interessert i hvordan indremisjonsarbeidet skal være i årene som kommer, MÅ du ta deg tid å lese videre.

ImF sentralt legger opp til en grundig jobb med å kartlegge hva det er behov for av tjenester m.m. fra ImF til kretser og lokalforeninger.

Se videopresentasjon med Erik Furnes her:

https://www.imf.no/gf2019/

Her finner du en Power Point presentasjon dere kan bruke i styret, på forsamlingsmøtet m.m.

https://drive.google.com/drive/folders/1S_DxVc4FvGaSqibkCCSRtNbezzgn6D79

Her finner du lenken hvor du kan gå inn og gi din tilbakemelding – men da bør dere først ha snakket om saken i styret/foreningen m.m.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oTjBus_-k0WwqVjWQSHbyuopsWHTy3VFl3rJIAb_0TNUMEo3SUFITUQxRUNIWEE2WVFJMjZDS1E0RS4u

I tillegg har ImF Sunnmøre satt ned et strategiutvalg som skal arbeide frem en ny strategiplan for kretsen som skal vedtas på årsmøtet sommeren 2020. Vi utfordrer alle foreninger, forsamlinger, lag m.m. og komme med sine innspill på hva kretsen skal bidra med i fremtiden.

Les Johan Halsne sin siste leder i Heimemisjonen om dette her:

Strategi-arbeid ImF Sunnmøre