Vi vil gjerne minne om at hver onsdag kveld fra kl. 2100 – 2200 sender Radio Sunnmøre kveldsmøte med forbønn. Marit og Irene er med som faste forbedere, og du kan sende inn ditt bønneemne på SMS til telefon 907 45 359.