Jubileumsbasar er først ut, så kommer den store bursdagsfesten på Kristi Himmelfartsdag.