Stjernedryss program 1

Da kan vi presentere det første programmet i en serien av seks med Stjernedryss i førjulstida. Spennende gjester, gode sangere og tanker fra Bibelen.

I det første programmet møter du Ole Andreas Høyberg, Johan Halsne samt Randi Fagerhol Lauvås & Arild Ove Halås.

 

Nye Covid-19 råd frå ImF for resten av 2020

ImF og kretsene sendte ut råd for lokalt misjonsarbeid den 6. november med varighet i to uker. Nå oppdaterer vi rådet, og siden vi nærmer oss en årstid med tradisjonelt mindre møteaktivitet, er rådet gjeldende ut 2020.

Grunnet at vi befinner oss i et område med lite smittetrykk (nåsituasjonen) vil vi derfor anbefale for våre foreninger og forsamlinger at en kan holde oppe møteaktivitet og annet arbeid innenfor de smitteverntiltak som FHI/regjeringen har sendt ut.
Arrangement som samler folk i fra store deler av den aktuelle krets anbefales ikke eks. julefester etc. Rådet gis i samsvar med utfyllende info som ligger ved i form av brevet fra ImF v/generalsekretær Erik Furnes.

Covid-19 råd fra ImF Sunnmøre og NRI
Covid-19 råd fra ImF av 19-11-2020

Råd om Coronasituasjonen

Indremisjonsforbundet sammen med alle kretsene anbefaler å avlyse alle møter og gudstjenester ut uke 47 for at vi som organsisasjon skal bidra til den nasjonale dugnaden.

Alle våre enheter fikk fredag 6.12. et orienteringsbrev om dette fra kretslederen og generalsekretæren.

Fra ImF og kretsene – Tiltak i forbindelse med COVID-19 av 6-november 2020

Til foreningerforsamlinger fra NRI og ImfSunnmøre