Vi ønsker å tilsette en eller to medarbeidere i totalt 50-70% stilling. Teologisk og pedagogisk utdannelse vil være relevant for stillingen(e), men erfaring og personlig egnethet kan kompensere for mangel på formell utdanning.

Arbeidsoppgaver for Forsamlingsleder/Pastor kan være:
• Pastors viktigste oppgaver er å forkynne Guds ord, forvalte sakramentene, sjelesorg og ledelse.
• Pastor representerer menigheten utad og verner den innad når det gjelder lære og liv.
• Utvikle og lede forsamlingsarbeidet på Blindheim Bedehus.
• Deltagelse i menighetens gudstjenester og i Blindheim Bedehus sitt arbeid.
• Fokusområde: Planlegge og administrere årsplan for forsamlingsarbeidet, sammen med styret
• Fokusområde: Unge familier og ungdommer

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
• Et sterkt engasjement og hjerte for å lede forsamlingen til tro på Jesus og etterfølgelse av Ham.
• Gode formidlingsevner.
• Motiverende og initiativrik i forsamlingsarbeidet innad i forsamlingen og utad i bydelen.
• Organisatoriske og administrative evner.
• Erfaring fra pastoral ledelse.

Vi kan tilby:
• Et positivt forsamlingsmiljø.
• Potensiale for et stort forsamlingsarbeid.
• Nylig oppusset forsamlingslokale.
• Kurs og faglig påfyll som er relevant for stillingen.
• Lønn og arbeidsforhold i henhold til ImF sitt lønnsregulativ.

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro, har evangelisk-luthersk trosforståelse og kan identifisere seg med menighetens visjon og vårt verdigrunnlag.


Nærmere informasjon:
• Mer informasjon om forsamlingen finner du på hjemmesiden www.blindheimbedehus.no
• Spørsmål rettes til styrets leder Per Henning Vågen. mob: 913 47 608. epost: per.henning@vaagen.no
• Oppstart medio august 2024, eller etter avtale.

Søknadsfrist: 1. juni 2024, og søkere vil etter fortløpende vurdering kunne bli innkalt til intervju.

Blindheim Indremisjon tilhører Sunnmøre Indremisjon. Vi bygger arbeidet vårt på Bibelen Guds Ord, og den evangelisk
lutherske vedkjenning. Indremisjonsforeningen på Blindheim bedehus ble stiftet i 1917. Dagens bedehus ble innviet 1.
oktober 1978 og er siste årene betydelig oppgradert. Bedehuset ligger sentralt i Ålesund kommunes indre bydel. Forsamlingsarbeidet har de siste årene vært basert på frivillig arbeid og forsamlingen teller ca 50 medlemmer.