På Ålesund Folkehøgskole

Tema: «Restart»

Fredag 7. juni
20.00 UNGDOMSKVELD
med lovsangskonsert
(VKU og Respons)

Lørdag 8. juni
10.00 Registrering
10.30-16.00 Årsmøte
19.00 FESTMØTE

Søndag 9. juni
12.00 STORSØNDAG med barneopplegg

Desse deltek: VKU og ungdommer fra Emblem på ungdomskveld
Sang: Anna og Anna m. venner, Maria Engås Halsnem, Elkana, Sølvi Hopland
Taler: Runar Landro

Velkommen til årets sommertreff!