Om oss

ImF Sunnmøre blei starta opp i 1882
Vi byggjer arbeidet vårt på Bibelen Guds ord og den evangelisk lutherske vedkjenning. På dette grunnlaget driv krinsen alt arbeidet sitt, og kallar og sender ut arbeidarane sine. ImF Sunnmøre  er ei samanslutning av lokale indremisjonsforeiningar og lag, og tilslutta Indremisjonsforbundet.

Kontaktpersoner
Halsne, Johan – Krinsleiar- Tlf: 906 42 579
Bjørdal, Oddrun Malum – Konsulent, begravelsesbyrået – Tlf: 70178660
Arild Ove Halås programleiar Radio Sunnmøre 50 % & forkynnar m.m. i 50 % Tlf: 907 45 359
Stige, Kjell Runar – Konsulent begravelsesbyrået Tlf. 70178660
Mulelid, Mathias – Ungdomskonsulent – Tlf: 907 45 694
Espelund Ragnhild Kristine Vartdal – Daglig leiar Radio Sunnmøre – Tlf: 70154100
Støbakk, Janne – Administrasjonsleiar – Tlf: 907 45 119
Vingen, Marit – Disponenet Begravelsesbyrået Sunnmøre – Tlf: 70178675
Østrem, Hilde Sofie Blindheim – barne- og ungdomsarbeider Tlf. 907 45 694
Lauvås Randi Fagerhol – Leder ImF Ung Sunnmøre – Tlf 907 45 678