Om oss

ImF Sunnmøre blei starta opp i 1882
Vi byggjer arbeidet vårt på Bibelen Guds ord og den evangelisk lutherske vedkjenning. På dette grunnlaget driv krinsen alt arbeidet sitt, og kallar og sender ut arbeidarane sine. ImF Sunnmøre  er ei samanslutning av lokale indremisjonsforeiningar og lag, og tilslutta Indremisjonsforbundet.

Kontaktpersoner
Halsne. Johan – Krinsleiar- Tlf: 906 42 479
Arild Ove Halås programleiar Radio Sunnmøre 50 % & forkynnar m.m. i 25 % Tlf: 907 45 119
Stige, Kjell Runar – Disponent Begravelsesbyrået Sunnmøre Tlf. 70178660
Mulelid, Mathias – Leder ImF UnG Sunnmøre – Tlf: 907 45 694
Espelund Ragnhild Kristine Vartdal – Daglig leiar Radio Sunnmøre – Tlf: 70154100
Støbakk, Janne – Administrasjonsleiar – Tlf: 907 45 119
Østrem, Hilde Sofie Blindheim – barne- og ungdomsarbeider Tlf. 907 45 694
Marie Gudmestad – Ungdomsarbeider – Tlf 907 45 694
Hilde Giske Lukkedal – Barne- og lagsarbeider – Tlf. 907 45 694
Kristine Solstad – Barne- og lagsarbeider – Tlf. 907 45 694