Bruk av kvardagsdiakoni (Johan Halsne)

Vi opplever i disse dager en situasjon vi ikke før har hatt i Norge i fredstid. Som de fleste er kjent med gjør dette stor innvirkning på vårt gudstjeneste og forsamlingliv, slik det påvirker vårt hverdagsliv.

Spørsmålet er hvordan vi som enkeltpersoner og forsamlinger kan være til hjelp for vårt nærmiljø, for kjente og ukjente som trenger en hjelpende hånd i dag og kommende dager.

Det kan være eldre med nedsatt immunforsvar som ikke våger gå på butikken og handle. Det kan være en alenemor eller far som sitter i karantene, og trenger hjelp til å få handlet eller utført andre tjenester.

Der er nå flere, både unge og eldre som er i en situasjon der de trenger at noen kan hjelpe de med å handle på butikken, være barnevakt og lignende. Alt dette må skje innenfor rammer som er i tråd med gjeldende pålegg og oppfordringer fra helsemyndighetene.
Mange kjenner på utrygghet, frykt og ingen å dele dette med. Da kan vi være de som både har tid til å lytte og være de som har tid for andre gjennom å gjøre ditt telefonnummer kjent eller og uoppfordret ta en telefon eller to til de du tenker trenger det.

Om vi ikke som før kan forkynne hans navn i en forsamling, kan vi i vårt lokalsamfunn gjøre de gjerninger som er med på å gjøre Jesus kjent.

Vi oppfordrer dere og til å gjøre bruk av Radio Sunnmøre kjent. Her finner du program 24/7 som gir deg både følelse av fellesskap og oppbyggelse.

Så oppfordrer vi hverandre til å be for land og folk i disse dager. La oss gjøre som Daniel gjorde når tidene var vanskelige i Babel, slik vi leser i Daniel kapittel 6 og vers 11: «Så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer vendt mot Jerusalem, og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for Guds åsyn, aldeles som han før hadde gjort.»