Den heldige vinnar av gåvekort frå Plussreiser på kr 5000,- vart Per Gunnar Holmberg frå Sykkylven.

Aksjon FGS 2017Sunnmøre Indremisjon drive eit mangfaldig  arbeid, men økonomien er utfordrande. Vi er takksame for alle som gir oss gåve, men det hadde vore veldig flott å få auka fastgivartenesta.

Takk til alle som har vore med på denne dugnaden!

Skjema for fastgivarteneste finn du HER: Skjema FGS SIM


Vi har tru på at vi skal få inn så mykje at vi kan behalde dei personane vi har i ImFUng Sunnmøre i dag. Vi har no 2,4% stillingar. Desse er ute på lagsbesøk, er på leir, undervise konfirmantar, og har no storsatsing på det nye barne- og ungdomsopplegget til ImF, Awana. Vi trur at dette vil vere med på å nå endå fleire born og unge med evangeliet, og ikkje minst, få bevart og engasjert dei gjennom ungdomsåra og inn i vaksen alder!

Fint om DU vil vere med på denne dugnaden!