Forfatterarkiv: Karl Arne Austnes

Kursdag på Møre Herøy

 

20140203-145751.jpg

Kursdeltakarane i ivrig samtale om formidlingsrolla som kristne lærarar.

Måndag 3. Februar var lærarar frå dei kristne skulane i Møre og Romsdal samla til kurs. David I. Smith frå Kalvin College i USA var gjesteforelesar og hadde fått temaet «Skule og pedagogikk i kristent perspektiv».

Dette vart ein viktig og flott dag med fokus på den kristne skulen. Ikkje minst er det viktig at lærarar frå ulike skular kjem saman og deler erfaring og får ny kunnskap. Her var folk frå begge Møre-skulane, Borg, Molde friskole, Vestborg og Sunnmøre folkehøgskule.
Takk til Møre Herøy for eit flott tiltak!

 

Fellesskap og fornying på Mannshelg 2014

På det meste var 90 menn i alder frå 30 år til 80 år samla på Brusdalsheimen til mannshelg 18. og 19. januar.

Gunnar Ferstad 1

Gunnar Ferstad var taler på Mannshelg 2014

Bibelskulelærar på Bibelskolen Bildøy Bergen, Gunnar Ferstad var taler.  –Eg er ikkje komen hit for å halde ein god tale, sa Gunnar.  –Viss det er det du har forventning om vil du reise skuffa heim, men eg har eit ynskje om at minst ein av dokke får møte Jesus slik at han kan forandre deg. Om det skjer har ikkje denne helga vore utan nytte. Dette var den sterke appellen frå Gunnar Ferstad på opningsmøtet.

Les videre

Arbeidarmøtet til ImF i gong

20140102-205747.jpg

Formann i forbundsstyret, Sverre Dag Ljønes heldt opningstalen

Omlag 120 arbeidarar i ImF er i dag, torsdag 2. januar 2014 samla til arbeidarmøte på Bildøy bibelskole. Møtet varer fram til søndag 5. januar.

Formann i forbundsstyret, Sverre Dag Ljønes heldt opningstalen.  Han kommenterte mange aktuelle saker og la særleg vekt på at det er viktig at vi som indremisjonsbevegelse våger å halde fast på bibelen som Guds ord.

Konsulent i Bibelselskapet, Hans Johan Storrrusten skal halde bibeltimar. Tema er bibeltillit og bibelglede.

Lege Sven Weum vil undervise om åndelligheit og menneskesyn i alternativ medisin og vi får eit «Tett på»-møte med Kjetil Klungland, son til politimannen som vart drept i Nokas-ranet.

6 sunnmøringar er med på årets arbeidarmøte og ser fram til inspirerande og gode dagar på Bildøy.

Kurs for fritidsforkynnarar

Tor Ingvald LauvrakLaurdag 23. november kl 12.00 blir det nytt fritidsforkynnarkurs i Ålesund bedehus. Forkynnar i ImF, Tor Ingvald Lauvrak vil undervise. Temaet blir «Jesus lever!» Vi vil særlig invitere unge menneske til denne samlinga, vi treng å fornye forkynnarkallet inn i ein ny generasjon. Difor oppmodar vi leiarar lokalt til å ta med seg ungdommar som viser gåver og interesse for å vitne om Jesus til samlinga.

Trekkjer seg som rektor

PRESSEMELDING:

REKTOR VED MØRE UNGDOMSSKULE
Kjell Eivind Holmen har sagt frå seg stillinga som rektor ved Møre ungdomsskule
i Ålesund. Han skulle etter planen ta over stillinga i august 2014. Kjell
Eivind Holmen opplyser at det er av omsyn til familien han no trekker seg.

Styret for Møre ungdomsskule uttaler at dei har respekt for avgjerda og vil
starte arbeidet med å finne ny rektor straks.

Ny dagleg leiar Si-REISER

Aud K. Halsne

Aud Kindervåg Halsne

Aud Kindervåg Halsne (51) frå Skartveit i Finnøy kommune blir ny dagleg leiar i Si-REISER frå 1. februar neste år.

-Styret i Si-REISER er trygge på at vi har funne ei god løysing, seier styreleiar Rolf Kjøde. Si-REISER er den største turoperatøren i kristen regi i Norge.

 

-Aud Kindervåg Halsne er godt kjent med Si-REISER etter ti år som reiseleiar, og ho har også vore med i arbeidet med turutvikling og programlegging. Det er ein viktig føresetnad for å jobbe godt med den heilt avgjerande og store gruppa av reiseleiarar og turpredikantar. Ho brenn for den visjonen som selskapet har om å skape kristne feriereiser. Ho har klare og gode tankar om vidare utvikling av Si-REISER mot nye kundegrupper, samtidig som ho kjenner den eksisterande kundegruppa svært godt og vil arbeide hardt for at dei skal kjenne igjen selskapets profil og identifisere seg med det. Aud Kindervåg Halsne har kjennskap til ei god breidde i kristen-Norge og vil såleis ha godt grunnlag for å arbeide vidare med den stadig pågåande fornyinga av reiseleiarkorpset, seier  Kjøde.

 

-Aud har særs gode leiareigenskapar med stor erfaring frå personalarbeid. Ho har hatt ulike leiarstillingar både i skole og barnehage og i kommuneadministrasjonen. Av fag er ho førskolelærar med fordjuping i administrasjon og leiing og vidareutdanning i spesialpedagogikk, avsluttar styreleiar i Si-REISER Rolf Kjøde.

Takkefest for skulegründer

20131020-230405.jpg

Reidar Fiske overrakte bildet «Fjordlandskap» til Odd Asbjørn Nybø

Søndag 20. Oktober var det takkefest for tidlegare inspektør ved Møre ungdomsskule, Odd Asbjørn Nybø. Han har valgt å gå av med pensjon etter at han nyleg fylte 62 år. Odd Asbjørn var ei drivande kraft ved oppstarten av begge Møreskulane våre i tillegg til at han har vore første rektor ved Møre Herøy og han hadde altså no stillinga som inspektør ved Møre Ålesund til han gjekk av 1. oktober.

Formann i styret for skulen, Reidar Fiske helsa frå styret og overrakte ein litografi av Ørnulf Opdahl som synleg takk. Elles var der helsing frå m. a. rektor Ove Kopperstad og innslag frå fleire av lærarane.
Anette Hagen ( tidlegare elev) spela vakkert på harpe og Jon Georg Fiske ( også han tidlegare elev) hadde ei varm og klok helsing om kva skulen hadde betydd for han før han spela piano og song «Lær meg å kjenne dine veier».

Odd Asbjørn fekk sjølv avslutte den fine festen med å takke både familie, indremisjonsbevegelse og Møreskulane for alt han har fått vere med på.

Skuffande vedtak i bispemøtet

Før helga vart det kjent at bispemøtet har vedteke med 8 mot 4 røyster å opne opp for vigsel av homofile og lespiske.

Sjølv om dette ikkje er overraskande er det like fullt skuffande. Eit slikt syn har ikkje grunnlag i skrifta og må difor avvisast som rett lære etter luthersk tenking. Det at vi i indremisjonen har dette synet handlar ikkje om at vi fordømer menneske med ei homofil legning, men at vi held fast på bibelens ord om at menneske er skapt som mann og kvinne. Det er berre om dette samlivet det er sagt at dei to skal vere eitt. Naturen sjølv vitnar om at dette samlivet er spesiellt, det er berre samlivet mellom mann og kvinne som kan føde barn. Difor har Gud lagt bindingar i mor-far-barn aksen, som menneske er kalla til å halde fast på.

I tilegg er N.T. klar på at når menn eller kvinner lever saman med eige kjønn på same måte som kvinne og mann lever saman i ekteskapet, så er dette synd (1. Kor 6, 9-10).

Korleis skal vi i indremisjonen forhalde oss til dette? Det er lett å bli trøytt og lei av heile debatten, bli mismodig og såra. Nei, vi har ingen grunn til å bli mismodig, no er det viktigare enn nokon gong å bygge livskraftige forsamlingar på bedehuset. Forsamlingar som våger å vedkjenne seg heile Guds ord og som vil leve menneske nært. Dette er vårt kall og dette vil vi med frimot stå i så lenge Herren vil bruke oss i si teneste.

Besøk frå Åpne Dører

Heitmann-Stig-Magne[1]

Stig Magne Heitmann

Søndag 3. november får Sunnmørskirka besøk av rådgiver i Åpne Dører Norge, Stig Magne Heitmann. Han har tidlegare vore generalsekr. i den same organisasjonen og kjenner godt situasjonen til forfølgde kristne. Vi oppmodar alle til å kome til Sunnmørskirka i Ålesund bedehus kl 12 denne dagen.

Er det nokon som ynskjer besøk av Stig Magne på sitt lokale bedehus for å ha eit møte med fokus på den forfølgde kyrkja er det mogleg å få besøk av han på fredag, laurdag eller søndag kveld same helga. Ta kontakt med krinskontoret på tlf 70 17 86 70 eller mail: sunnmore@imf.no om de ynskjer besøk. De kan også ta kontakt med krinsleiar karl Arne Austnes direkte, tlf 915 95050 eller mail:  ka.austnes@imf.no

Lat oss saman gjere dette til ei helg der situasjonen til våre forfølgde søsken i trua kjem i fokus for våre bøner og vårt arbeid.