Forfatterarkiv: Karl Arne Austnes

Takk for tillit og teneste

Karl Arne er klar for litt "blogging"

Karl Arne er klar for litt «blogging»

Når eg no er på vekslingssida og klar til å gje stafettpinnen til nye leiarar vil eg gjerne takke. Takk for den tilliten de viste då eg fekk kallet til å gå inn i leiaroppgåva. Det var aldri i mine tankar å få ei slik oppgåve og eg er takksam til alle i heile bevegelsen Sunnmøre Indremisjon for at de har tatt så godt imot meg desse åra.

Les videre

Jubileumsfest Borgund Folkehøgskule

Bilde Jubileumsfest Borg 2014

 

 

 


Elevkoret på festen.

Laurdag 27. september var 250 festkledde Borgvener samla til stor jubileumsfest. Frå eit rikhaldig program kan vi nemne at vi fekk festtale ved rektor på NLA, Bjarne Kvam, sang av ikkje mindre enn 3 kor knytta til Borg, helsingar frå politikarar og andre innbedne gjester og kåseri ved Steinar Farstad. Korte tidsbilder frå ulike epokar i skulen si historie vart illustrert som opptredenar frå årets elevar og batt det heile saman. Festen vart godt leia av rektor Sven W. Sæther og lærar Oddgun H. Ervik.

Les videre

Møre barne- og ungdomsskule, Skodje

Gode søkartal

Tekst: Ingrid K. Steinshamn

Informasjonsmøtet på Gomerhuset 16.september var folksomt og innhaldsrikt. Dei knappe 40 frammøtte fekk informasjon om friskuleideologi, økonomiske rammer og vilkår, tomteplanar, heimeside og søknadsskjema for skuleplass. Det var også ein del gode og nødvendige spørsmål som vart stilt undervegs, og i ettertid kan vi sjå at søknadsskjema for skuleplass vert flittig brukt.

God lærer

Les videre

Ny formann i Sunnmøre Indremisjon

 

20140629-115202.jpg

Krinsstyret i Sunnmøre Indremisjon f.v. Håvard Nybø, Olav M. Synnes, Hallvard Emblemsvåg, Ole B. Vik og Runa Welle. Oddbjørn Brunstad og Solfrid U. Riise var ikkje tilstades då biletet vart teke.

På krinsstyremøte onsdag 25. juni vart Hallvard Emblemsvåg frå Emblem vald til ny formann. Hallvard har tidlegare vore formann i både Emblem Indremisjon og Sunnmøre Indremisjon og han har vore med i forbundsstyret i Indremisjonsforbundet (ImF). Det er difor ein leiar med god og brei erfaring som tek over roret for «krinsskuta» etter Per Arne Sæter. Sunnmøre Indremisjon driv eit omfattande og stort arbeid og det er difor eit krevande verv Hallvard har tatt på seg. Vi er takksame for at han stilte seg til disposisjon og ber om at indremisjonsvenene husker på han og familia hans i forbøn.

Olav Martin Synnes frå Vigra vart vald til ny nestformann og saman med Hallvard og krinsleiar Karl Arne Austnes utgjer han også «Åndeleg tilsyn» for krinsen.