Årsmøte for ImF Sunnmøre

Tirsdag 14. september vert det kalla inn til årsmøte for ImF Sunnmøre på Sjøholt folkehøgskole. Alle krinsens lag, foreiningar og andre einingar vil få tilsendt sakspapir og innkalling.

Årsmøte ImF Sunnmøre 2021