Velkommen til bibelkurs på Bildøy

Gunnar Ferstad fra Langevåg er rektor på Bildøy og er en av de som underviser på bibelkurset

Har du lyst og anledning til å delta på en ukes bibelskole/bibelkurs på Bildøy Bibelskole i vinter?

Gunnar Ferstad, Aud Karin Kjølvik Ringvoll og Torgeir Skrunes underviser.

Her kan du lese mer om dette nye tilbudet fra Bildøy Bibelskole og Indremisjonsforbundet.

A4_BIBELKURS Bibelskolen feb 2019