Sang- og musikktreff i Ørsta

Ørsta bedehus er 50 år dette året, og det vert mellom anna markert med eit stort Song- og musikktreff i regi av Radio Sunnmøre søndag 29. september.