Råd om Coronasituasjonen

Indremisjonsforbundet sammen med alle kretsene anbefaler å avlyse alle møter og gudstjenester ut uke 47 for at vi som organsisasjon skal bidra til den nasjonale dugnaden.

Alle våre enheter fikk fredag 6.12. et orienteringsbrev om dette fra kretslederen og generalsekretæren.

Fra ImF og kretsene – Tiltak i forbindelse med COVID-19 av 6-november 2020

Til foreningerforsamlinger fra NRI og ImfSunnmøre