Om oss

ImF Sunnmøre blei starta opp i 1882
Vi byggjer arbeidet vårt på Bibelen Guds ord og den evangelisk lutherske vedkjenning. På dette grunnlaget driv krinsen alt arbeidet sitt, og kallar og sender ut arbeidarane sine. Sunnmøre Indremisjoner ei samanslutning av lokale indremisjonsforeiningar og lag, og tilslutta Indremisjonsforbundet.

Kontaktpersoner
Halsne, Johan – Krinsleiar- Tlf: 70178676
Bjørdal, Oddrun Malum – Konsulent, begravelsesbyrået – Tlf: 70178660
Arild Ove Halås programleiar Radio Sunnmøre 50 % & forkynnar m.m. i 50 %
Stige, Kjell Runar – Konsulent begravelsesbyrået Tlf. 70178660
Mulelid, Mathias – Ungdomskonsulent – Tlf: 70178677
Espelund Ragnhild Kristine Vartdal – Daglig leiar Radio Sunnmøre – Tlf: 70154100
Støbakk, Janne – Administrasjonsleiar – Tlf: 70178662
Vingen, Marit – Disponenet Begravelsesbyrået Sunnmøre – Tlf: 70178675
Østrem, Hilde Sofie Blindheim – barne- og ungdomsarbeider Tlf. 70178677
Lauvås Randi Fagerhol – Leder ImF Ung Sunnmøre – Tlf 70178673