Nye Covid-19 råd frå ImF for resten av 2020

ImF og kretsene sendte ut råd for lokalt misjonsarbeid den 6. november med varighet i to uker. Nå oppdaterer vi rådet, og siden vi nærmer oss en årstid med tradisjonelt mindre møteaktivitet, er rådet gjeldende ut 2020.

Grunnet at vi befinner oss i et område med lite smittetrykk (nåsituasjonen) vil vi derfor anbefale for våre foreninger og forsamlinger at en kan holde oppe møteaktivitet og annet arbeid innenfor de smitteverntiltak som FHI/regjeringen har sendt ut.
Arrangement som samler folk i fra store deler av den aktuelle krets anbefales ikke eks. julefester etc. Rådet gis i samsvar med utfyllende info som ligger ved i form av brevet fra ImF v/generalsekretær Erik Furnes.

Covid-19 råd fra ImF Sunnmøre og NRI
Covid-19 råd fra ImF av 19-11-2020