Ny folkehøgskule på Sjøholt

Erik Furnes (t.h.) og Sven Wågen Sæter uteanfor det som snart vert Sjøholt Folkehøgskule

Indremisjonsforbundet har fått grønt lys og midlar frå staten til å starte folkehøgskule for 16-åringar i den tidlegare Husmorskulen på Sjøholt.

Radio Sunnmøre har laga eit intervju med generalsekretær i ImF Erik Furnes og medlem i interimstyret (og rektor ved Ålesund Folkehøgskule) Sven Wågen Sæter. Du kan høyre intervjuet her:

https://radiosunnmore.no/husmorskule-blir-folkehogskule-pa-sjoholt/

Du kan også lese kva som sto om denne saka i siste nummer av Heimemisjonen her:

Heimemisjonen_2_2019