Informasjon om årsmøte ImF Sunnmøre 2020

Årsmøtet vårt har i år blitt utsatt til tirsdag 22.september
kl. 18.00 på Brusdalsheimen leirstad.
I år er det kun påmeldte som kan delta pga. covid-19.
Fristen for påmelding er 14.september.

Sakspapira for årsmøtet finn du HER:
Årsmelding 2019 ImF Sunnmøre med avdelingar