Ekstraordinært årsmøte for Sunnmøre Indremisjon

Krinsstyret kallar inn til ekstraordinært årsmøte tirsdag 6. november.

Møtet blir på Brusdalsheimen kl. 1800. Alle eningar i krinsen får sakspapir m.m. ca. to veker før møtet.

Påmelding kan skje allereie no til krinskontoret.

Sakspapira vert også lagt ut her på heimesidene.