Tro i Hjemmet – Emblem bedehus

Konferanse med fokus på å formidle troen på hjemmebane

Besøk av Jorunn Singstad Djupvik

Jorunn Singstad Djupvik har mye kunnskap om å formidle Tro i hjemmet. Nå kommer hun til oss på Sunnmøre.